Kreditní karta 0

Kreditní karta

Typ platební karty, na kterou je možné pohlížet jako na úvěr. Obvykle není vázána s běžným účtem, ale je vázána k samostatnému účtu. Na něm se při každém placení nebo výběru sníží zůstatek do záporné hodnoty....


Kredit 0

Kredit

Pojem související s účetnictvím a s úvěrem. V praxi se jedná o převahu na straně „dal“, která má navrch oproti straně „má dáti“. Jde o jasně definovaný a popsaný stav, který je opakem stavu, označovaný v účetnictví jako...

Kreativita 0

Kreativita

Jiný název pro tvořivost. Kreativita je založena hlavně na tom, že se mohou měnit a upravovat nové postupy, stejně jako na tom, že se objevují zcela nové nápady, stejně jako se mohou objevovat i...

Krátký prodej 0

Krátký prodej

Jednoduchý popis stavu, během kterého dochází k prodeji cenného papíru. Ale takového, který investor reálně nevlastní. I toto v investorském světě lze realizovat. V praxi jde o tom, že investor projeví záměr prodat cenný papír za aktuální...


Krátkodobé závazky 0

Krátkodobé závazky

Jde o typ finančních závazků, které jsou splatné do jednoho jediného roku. Jsou spojeny hlavně s běžným provozem firmy. Jde o závazky, jako jsou platby dodavatelům, které jsou v prodlení, jsou to ale i pozdě zaplacení...

Krátká pozice 0

Krátká pozice

Označení krátkodobé spekulace. Tedy stavu, kdy se cenný papír drží skutečně jenom velmi krátkou dobu. Cílem je vydělat na krátkodobých změnách jeho ceny. 0.0 00

Koupěschopnost 0

Koupěschopnost

Charakteristika spojená s tím, že je konkrétní subjekt schopen mít status reálného kupujícího. Obvykle je využíván pojem koupěschopnost domácností. To znamená schopnost domácnosti pořizovat si věci, které potřebuje. Konkrétní koupěschopnost může záviset na mnoha faktorech....


Kotování 0

Kotování

Stav, ve kterém dochází k tomu, že konkrétní cenný papír poprvé vstupuje na burzu. Aby mohlo ke kotování dojít, je třeba nejprve splnit podmínky jak pro vstup, tak i pro samotné obchodování. 0.0 00

Kotace měnových kurzů 0

Kotace měnových kurzů

Akt stanovení konkrétních směnných kurzů. Kotace jsou obvykle realizovány Českou národní bankou, tak i komerčními bankami, stejně jako může být realizována jednotlivými obchodníky s měnami. I ty mohou nastavit měnový kurz. 0.0 00

Kotace 0

Kotace

Pojem související s cenným papírem, a to s jedním důležitým aktem. Kotace je stav, kdy se stanovuje nákupní a také prodejní cena konkrétního cenného papíru. 0.0 00


Kontrakt 0

Kontrakt

Písemná smlouva. Nejčastěji kupní. Kontraktem se rozumí písemné ujednání o prodeji, nebo tako koupi zboží a služeb. Včetně všech podmínek, jako je třeba dodání, stejně jako i cena. 0.0 00

Korporace 0

Korporace

Jiný název pro společnost. Tento pojem se používá hlavně pro firmy ve Spojených státech, nebo se používá pro firmy, které jsou velké, či takzvaně nadnárodní. Pro ně se pojem korporace neboli korporát také vžil....

Korelace 0

Korelace

Jde o vztah mezi jevy, které lze porovnávat. Vlivem toho vznikne vztah, který je buď záporný, nebo je naopak kladný. Konkrétní stupeň korelace se odvíjí od vývoje, tedy od růstu, nebo od poklesu. Ani...