Kauce 0

Kauce

Forma určité záruky. Kauce může být finanční v reálných penězích, stejně jako může jít o formu zástavy určité věci. Kauce se používá k tomu, aby bylo možné z části, nebo plně pokrýt případné škody.


Katastrální mapa 0

Katastrální mapa

Jedná se o typ mapy, kterou nejčastěji zpracovává a nabízí katastr nemovitostí. Jde o mapu velkého měřítka, které obsahuje veškeré nemovitosti na určitém katarálním území. Dané nemovitosti jsou i přesně označovány, pro možnost dohledání...

Katastr nemovitostí 0

Katastr nemovitostí

Úřad, který sdružuje a eviduje všechny údaje o nemovitostech. Tedy o jejich umístění, o jejich velikosti, o jejich majitelích, nebo třeba zástavních právech. Jakékoliv změny musí jít přes katastr nemovitostí vždy. Díky tomu bude...


Kartel 0

Kartel

Úmluva jednotlivých podnikatelů, která je založena na jejich iniciativě a na dobrovolnosti. Jedná se o dohodu, na základě které se domluví na respektování určitých podmínek, jako je třeba cenová hladina, jako je počet vyráběných...

Karenční lhůta 0

Karenční lhůta

Jde o období související s úrazovým pojištěním. Karenční lhůta je konkrétně dobou, která se vztahuje k odškodnému pro případ úrazu. Jedná se o časovou lhůtu, během které se pojistné plnění neposkytuje. Jedná se o lhůtu od...

Kardinální užitek 0

Kardinální užitek

Typ užitku, který je možný charakterizovat číselnou hodnotou. Lze mu tedy přisoudit určité číslo, kterým lze charakterizovat právě výši daného užitku.


Kapitálové trhy 0

Kapitálové trhy

Jsou to trhy s cennými papíry, jako jsou akcie a jiné. Také se jedná o trhy, kde se prodávají úvěry a půjčku, které mají svou klasickou splatnost delší, než je doba jednoho roku. Obvykle platí,...

Kapitálové riziko 0

Kapitálové riziko

Situace, při které dojde k tomu, že výš e závazků jednotlivých subjektů je a bude větší, než je hodnota veškerých aktiv, kterými mohou dané subjekty disponovat.


Kapitálová přiměřenost 0

Kapitálová přiměřenost

Jde o riziko neadekvátnosti kapitálu banky v souvislosti s tím, jaké banka podstupuje riziko. Tento pojem je znám také pod označením capital adequaci. Aby byla kapitálová přiměřenost pod kontrolou, jsou jasně dané předpisy, se kterými přichází...

Kapitalizace pohledávek 0

Kapitalizace pohledávek

Převedení jednotlivých pohledávek do podílu na společnosti. Jedná se například o jejich započtení a převedení do akcií, nebo jakýchkoliv jiných cenných papírů.