Cech 0

Cech

Sdružení výrobců, které dostalo určitou formu moci od státu. Díky tomu může cech bránit vstupu nových konkurentů na trh a primárně tak chránit své zájmy před zájmy konkurentů. V minulosti byl cech velmi rozšířeným právem...

CCMR 0

CCMR

Označení komise, která působí na amerických kapitálových trzích. Jasným cílem této komise je především co největší podpora konkurenceschopnosti těchto trhů. Hlavními metodami, které komise používá, je především omezování různých regulací, podpory změny prostředí a...

Cash flow 0

Cash flow

Překlad tohoto slova zní peněžní tok. V praxi se pojem používá pro označení peněz, které do konkrétní firmy přitékají a také odtékají. Pozitivní cashflow přichází, když firma více inkasuje, než vydává. Negativní se objeví ve...


Cash advance 0

Cash advance

Označení pro výběr hotovosti. A to v souvislosti se dvěma příklady. První se týká výběru hotovosti v bance a druhý se týká výběru hotovosti ve směnárně.

Cash 0

Cash

Anglický název pro peníze. Tedy hotovost, kam patří jak bankovky, tak i mince. Když někdo vysloví přání platit cash, znamená to hotově.

Cap 0

Cap

Odborný pojem, pomocí kterého je označena nejvyšší možná hranice. A to v souvislosti s cenou podkladového aktiva a tím, jaké nejvyšší hranice může dosáhnout. Jsou certifikáty, které pojem cap označují. To v praxi znamená, že výnos daného...


Call option 0

Call option

Jasné a neměnné právo spojené s možností koupit, nebo také přijmou akcii. Vyjadřuje právu svého držitele k tomu, aby v rámci určitého data uskutečnil, nebo naopak neuskutečnil obchod. Používá se hlavně jako pojem call opce, což znamená...

Býk 0

Býk

Název pro spekulanta, který dokáže odhadnout budoucí růst ceny cenných papírů a investovat v pravou chvíli.


Business-to-customer 0

Business-to-customer

Jedná se o obchodní vztah, který předpokládá, že zboží nebo služby konkrétní firmy jsou nabízeny koncovému zákazníkovi – tedy konečnému uživateli. Pro tento vztah, který je velmi běžný, je používána zkratka B2C. Příkladem může...

Business-to-business 0

Business-to-business

Řešení vztahů mezi podniky. Jde o vztah, u kterého spolu spolupracují nebo obchodují výhradně jenom dvě firmy. Pro tento pojem je používána zkratka B2B.

Burzovní výbory 0

Burzovní výbory

Jedná se o orgány, které zřizuje a volí burzovní komora. Mohou existovat různé druhy výborů, které se zabývají třeba jednotlivými obchody, nebo řeší kotaci.