Kupní síla peněz 0

Kupní síla peněz

Označení, které je spojeno s tím, kolik si za určitou sumu peněz můžeme koupit zboží. Kupní síla peněz může stoupat a klesat a velmi často je spojována hlavně s inflací. 0.0 00


Kumulativní dopad 0

Kumulativní dopad

Součet všech jednotlivých dopadů, a to k určitému období. Během něho je vytvořený celkový dopad, který je součtem právě dopadů dílčích. 0.0 00

Křižovaný šek 0

Křižovaný šek

Označení pro takový šek, u kterého jsou na lícní straně určité ochranné prvky. Právě pomocí těch je eliminováno, aby byl vyplacený neoprávněné osobě, než takové, které byl určený. 0.0 00


Krytá opční pozice 0

Krytá opční pozice

Jedná se o tržní pozici, která je otevřená. Její zajištění má odpovídající hodnotu buď finančních prostředků, nebo jsou pro její zajištění používána také podkladová aktiva. 0.0 00

Krok kotace 0

Krok kotace

Změna mezi předchozí a novou cenou cenného papíru. Jde o takovou změnu, která je u burzovních obchodů nejmenší možná. Nižší už být prakticky nemůže. 0.0 00

Krize 0

Krize

Jedna z částí každého hospodářského cyklu. Je nazývána také pojmem recese. Jde o stav, kdy ekonomická aktivita je na svých limitech a v rámci ekonomické situace se objevuje řada nerovnováh. 0.0 00


Kritérium 0

Kritérium

Jiné označení pro měřítko. A to takové, na základě kterého se mohou porovnávat různé jevy. Tento určovací znak zajistí, že vše bude hodnoceno stejně a výsledky tak budou porovnatelné. 0.0 00

Kritéria úspěšnosti hospodářské politiky 0

Kritéria úspěšnosti hospodářské politiky

Soubor několika kritérií, které vytvoří jasný výsledek. Hodnoceno je saldo platební a obchodní bilance, stejně jako hodnota aktuálního ekonomického růstu, ale i míra nezaměstnanosti, nebo míra inflace. Daná kritéria jsou různorodě ohodnocena a cílem...

Kreditní karta 0

Kreditní karta

Typ platební karty, na kterou je možné pohlížet jako na úvěr. Obvykle není vázána s běžným účtem, ale je vázána k samostatnému účtu. Na něm se při každém placení nebo výběru sníží zůstatek do záporné hodnoty....


Kredit 0

Kredit

Pojem související s účetnictvím a s úvěrem. V praxi se jedná o převahu na straně „dal“, která má navrch oproti straně „má dáti“. Jde o jasně definovaný a popsaný stav, který je opakem stavu, označovaný v účetnictví jako...

Kreativita 0

Kreativita

Jiný název pro tvořivost. Kreativita je založena hlavně na tom, že se mohou měnit a upravovat nové postupy, stejně jako na tom, že se objevují zcela nové nápady, stejně jako se mohou objevovat i...

Krátký prodej 0

Krátký prodej

Jednoduchý popis stavu, během kterého dochází k prodeji cenného papíru. Ale takového, který investor reálně nevlastní. I toto v investorském světě lze realizovat. V praxi jde o tom, že investor projeví záměr prodat cenný papír za aktuální...