Komoditní trhy 0

Komoditní trhy

Jedná se o typ trhů, kde se obchodují jednotlivé komodity. Pokud se obchoduje například s cennými kovy, jako je zlato nebo stříbro, či jiné drahé kovy, jedná se o komoditní trhy s cennými kovy. Potom ještě...

Komodita 0

Komodita

Může jít o jakýkoliv výrobek, stejně jako může jít o surovinu, nebo druh zboží. Komodita je ale i statek, nebo druh služby. Komodity mohou být běžně obchodovány na řadě trhů.

Komisionářská smlouva 0

Komisionářská smlouva

Dokument, který zplnomocní banky nebo obchodní s cennými papíry k tomu, aby právě oni nakupovali cenné papíry klienta. Ten tak nechává volbu a danou administrativu na konkrétním jiném subjektu, což je podloženo smlouvou. Tento akt je...


Komise pro cenné papíry 0

Komise pro cenné papíry

Státní dozor, tedy jeden z jeho orgánu – konkrétně kapitálového trhu v České republice. Jeho úkolem je především regulovat chování účastníků na kapitálových trzích. Komise pro cenné papíry je tedy orgán dozoru nad obchodníky s cennými papíry,...

Komanditní společnost 0

Komanditní společnost

Jde o takový druh obchodní společnosti, která je tvořena nejméně dvěma osobami. Minimálně jedna osoba musí být takzvaným komanditou a minimálně jedna osoba musí být takzvaným komplementářem. První jmenovaná osoba ručí ve společnosti do...

Kolektivní investování 0

Kolektivní investování

Vkládání finančních prostředků jak jednotlivců, tak i institucí nebo jiných subjektů do různých fondů. V nich se peníze zhodnocují a dané zhodnocení je následně jednotlivým subjektům vypláceno.


Kolaudační rozhodnutí 0

Kolaudační rozhodnutí

Uděluje ho výhradně a jenom stavební úřad. Na základě kolaudačního rozhodnutí je povoleno užívání stavby. A to samozřejmě jenom k účelu, v rámci kterého stavba vznikla – bydlení, skladování…

Koeficient navýšení 0

Koeficient navýšení

Jde o poměr, který udává rozdíl, který je mezi zaplacenou cenou a mezi cenou pořizovací. A to v souvislosti se splátkovým prodejem. Ukazuje v podstatě to, kolik se při pořízení předmětu touto formou přeplatí.

Kód trhu 0

Kód trhu

Jedná se o ukazatel konkrétního stavu daného trhu. Daný kód může mít hodnoty od jedné do osmi. A to podle toho, jak trh vypadá. Své číslo dostane podle toho, zda je na něm rovnováha,...


KOBOS 0

KOBOS

Jde o zkratku, která plným názvem zní Kontinuální Burzovní Obchodní Systém. Jedná se tedy o takový systém, který je založený na průběžném uzavírání obchodů s cennými papíry. A to kontinuálně, podle toho, jak přicházejí nabídky...

Konsorciální leasing 0

Konsorciální leasing

Transakce, která je založena na financování. Oproti klasickému leasingu je tento založený na tom, že je financování rozděleno mezi několik subjektů. Každý daný subjekt může mít jak jiná práva, tak může mít také zcela...

Konsolidace půjček 0

Konsolidace půjček

Akt, při kterém se půjčky sloučí a vytvoří se jenom jedna jediná. Ideální je konsolidace půjček, která sníží úvěr, zkrátí dobu splácení a také sníží měsíční splátku. Výhodou je i to, že po konsolidaci...