Kardinální užitek 0

Kardinální užitek

Typ užitku, který je možný charakterizovat číselnou hodnotou. Lze mu tedy přisoudit určité číslo, kterým lze charakterizovat právě výši daného užitku.


Kapitálové trhy 0

Kapitálové trhy

Jsou to trhy s cennými papíry, jako jsou akcie a jiné. Také se jedná o trhy, kde se prodávají úvěry a půjčku, které mají svou klasickou splatnost delší, než je doba jednoho roku. Obvykle platí,...

Kapitálové riziko 0

Kapitálové riziko

Situace, při které dojde k tomu, že výš e závazků jednotlivých subjektů je a bude větší, než je hodnota veškerých aktiv, kterými mohou dané subjekty disponovat.


Kapitálová přiměřenost 0

Kapitálová přiměřenost

Jde o riziko neadekvátnosti kapitálu banky v souvislosti s tím, jaké banka podstupuje riziko. Tento pojem je znám také pod označením capital adequaci. Aby byla kapitálová přiměřenost pod kontrolou, jsou jasně dané předpisy, se kterými přichází...

Kapitalizace pohledávek 0

Kapitalizace pohledávek

Převedení jednotlivých pohledávek do podílu na společnosti. Jedná se například o jejich započtení a převedení do akcií, nebo jakýchkoliv jiných cenných papírů.


Kapitál 0

Kapitál

Výrobní faktor, který má hned dvě formy. Ten hlavní a nejznámější je pochopitelně finanční kapitál. Nejedná se o nic jiného, než o finanční prostředky, které jsou určené třeba k nákupu zboží, surovin, polotovarům nebo také...

Kalkulace 0

Kalkulace

Výpočet a stanovení nákladů na jednu jednotku výroby. Může být označovaná také jako úvaha, nebo jako rozpočet. Kalkulace je v rámci každé firmy velmi důležitá, jelikož ukáže, zda bude výroba nebo nabídka konkrétní služby vůbec...

Joint-venture 0

Joint-venture

Označuje stav, kdy vznikne smlouva, ve které se jednotliví partneři zavazují ke kapitálové spoluúčasti. V praxi dojde k tomu, že se jednotlivé podnikatelské subjekty spojí, aby dosáhli určeného cíle. Vlivem toho mají v určitém segmentu společné vlastnictví,...


Jmenovitá hodnota 0

Jmenovitá hodnota

Částka, která je uvedena už v názvu konkrétního cenného papíru. Označuje právě jeho cenu. Ta se nemusí shodovat s tím, za kolik se daný cenný papír bude nutně prodávat.

Jistina 0

Jistina

Suma, která je poskytnuta nejčastěji ve formě půjčky. Jde o požadovanou sumu. Ve splátkách se následně hradí jak samotná jistina, tak i úroky, které jsou s ní spojené.

Jednotkové náklady 0

Jednotkové náklady

Jde o označení nákladů, které jsou na jednu jednotku práce. Primárně jsou jednotkové náklady ty, které souvisí se mzdami. Vlivem toho, že se monitorují, mohou vznikat i různé indexy a statistiky. Dané náklady následně...