Koncese 0

Koncese

Povolení k tomu, aby mohla být provozována živnost. Získání koncese má vždy určité podmínky, které musí podnikatel splnit. Podmínky určuje a koncese uděluje živnostenský úřad. Udělení se týká jenom těch živností, u kterých je nutné...


Koncern 0

Koncern

Seskupení několik různých podniků, které mají jedno společné vedení. Koncern může být založený jak na účasti finančního kapitálů, tak může vzniknout na základě smluvních dohod. Pojem koncern je velmi často využíván v automobilovém průmyslu, kde...

Koncepce 0

Koncepce

Rozvržení samotného vývoje, plán příprav a realizaci, pojetí konkrétního úkolu. Koncepce má vždy daný postup, který by měl být realizován pro dosažení určitého očekávaného cíle.

Kompromis 0

Kompromis

Jde o dohodu, která vznikne na základě jednání a dojde u ní k tomu, že je založena na oboustranných ústupcích. Ty jsou realizovány hlavně proto, aby skutečně mohlo dojít k finální dohodě.


Kompenzace 0

Kompenzace

Označení vzájemného vyrovnání závazků a pohledávek. Není založena na hotovém placení. Je základem bezhotovostního styku. Kompenzace může být založena i na vyrovnání závazků pomocí jiného majetku. V rámci zahraničního obchodu tento pojem označuje zahraniční obchodní...

Komoditní trhy 0

Komoditní trhy

Jedná se o typ trhů, kde se obchodují jednotlivé komodity. Pokud se obchoduje například s cennými kovy, jako je zlato nebo stříbro, či jiné drahé kovy, jedná se o komoditní trhy s cennými kovy. Potom ještě...


Komodita 0

Komodita

Může jít o jakýkoliv výrobek, stejně jako může jít o surovinu, nebo druh zboží. Komodita je ale i statek, nebo druh služby. Komodity mohou být běžně obchodovány na řadě trhů.

Komisionářská smlouva 0

Komisionářská smlouva

Dokument, který zplnomocní banky nebo obchodní s cennými papíry k tomu, aby právě oni nakupovali cenné papíry klienta. Ten tak nechává volbu a danou administrativu na konkrétním jiném subjektu, což je podloženo smlouvou. Tento akt je...

Komise pro cenné papíry 0

Komise pro cenné papíry

Státní dozor, tedy jeden z jeho orgánu – konkrétně kapitálového trhu v České republice. Jeho úkolem je především regulovat chování účastníků na kapitálových trzích. Komise pro cenné papíry je tedy orgán dozoru nad obchodníky s cennými papíry,...


Komanditní společnost 0

Komanditní společnost

Jde o takový druh obchodní společnosti, která je tvořena nejméně dvěma osobami. Minimálně jedna osoba musí být takzvaným komanditou a minimálně jedna osoba musí být takzvaným komplementářem. První jmenovaná osoba ručí ve společnosti do...

Kolektivní investování 0

Kolektivní investování

Vkládání finančních prostředků jak jednotlivců, tak i institucí nebo jiných subjektů do různých fondů. V nich se peníze zhodnocují a dané zhodnocení je následně jednotlivým subjektům vypláceno.

Kolaudační rozhodnutí 0

Kolaudační rozhodnutí

Uděluje ho výhradně a jenom stavební úřad. Na základě kolaudačního rozhodnutí je povoleno užívání stavby. A to samozřejmě jenom k účelu, v rámci kterého stavba vznikla – bydlení, skladování…