Kód trhu 0

Kód trhu

Jedná se o ukazatel konkrétního stavu daného trhu. Daný kód může mít hodnoty od jedné do osmi. A to podle toho, jak trh vypadá. Své číslo dostane podle toho, zda je na něm rovnováha,...


KOBOS 0

KOBOS

Jde o zkratku, která plným názvem zní Kontinuální Burzovní Obchodní Systém. Jedná se tedy o takový systém, který je založený na průběžném uzavírání obchodů s cennými papíry. A to kontinuálně, podle toho, jak přicházejí nabídky...

Konsorciální leasing 0

Konsorciální leasing

Transakce, která je založena na financování. Oproti klasickému leasingu je tento založený na tom, že je financování rozděleno mezi několik subjektů. Každý daný subjekt může mít jak jiná práva, tak může mít také zcela...

Konsolidace půjček 0

Konsolidace půjček

Akt, při kterém se půjčky sloučí a vytvoří se jenom jedna jediná. Ideální je konsolidace půjček, která sníží úvěr, zkrátí dobu splácení a také sníží měsíční splátku. Výhodou je i to, že po konsolidaci...


Konsolidace 0

Konsolidace

V hospodářské oblasti se jedná o upevnění nebo uspořádání hospodářských poměrů. Stejně tak může jít i o přeměnu krátkodobých úvěrů na dlouhodobé. Když je konsolidace spojena s běžnými půjčkami, jde o stav, kdy se několik nevýhodných...

Know-how 0

Know-how

V překladu jde tento pojem vysvětlit jako něco, u čeho víme, jak to udělat. Jde o informace obchodního nebo technického charakteru, které mohou být tajeny, stejně jako mohou být poskytnuty. Jde o označování něčeho, co...

Klouzavý průměr 0

Klouzavý průměr

Jde o metodu, která má za cíl eliminovat výkyvy, které vzniknou v časových řadách. Metoda je založena na využití údajl z časové řady, a to tak, že se ke konkrétnímu jen domu přidá určitý časový úsek...


Klasifikovaný úvěr 0

Klasifikovaný úvěr

Jde o úvěr, který je z určitého pohledu problémový. Tedy o úvěr, kde může být ohroženo splácení. Pokud ho poskytuje banka, měla by je poskytovat jenom ze svých rezerv, aby to neohrozilo její chod.

Keynesovy ekonomické poučky 0

Keynesovy ekonomické poučky

Je jich celá řada a souvisí s takzvanou keynesiánskou ekonomickou školou. Pokud se na soupis daných pouček podíváme zjednodušeně, je třeba začít u období hospodářské krize. To je doba, kdy je i menší soukromá poptávka,...

Kauce 0

Kauce

Forma určité záruky. Kauce může být finanční v reálných penězích, stejně jako může jít o formu zástavy určité věci. Kauce se používá k tomu, aby bylo možné z části, nebo plně pokrýt případné škody.


Katastrální mapa 0

Katastrální mapa

Jedná se o typ mapy, kterou nejčastěji zpracovává a nabízí katastr nemovitostí. Jde o mapu velkého měřítka, které obsahuje veškeré nemovitosti na určitém katarálním území. Dané nemovitosti jsou i přesně označovány, pro možnost dohledání...

Katastr nemovitostí 0

Katastr nemovitostí

Úřad, který sdružuje a eviduje všechny údaje o nemovitostech. Tedy o jejich umístění, o jejich velikosti, o jejich majitelích, nebo třeba zástavních právech. Jakékoliv změny musí jít přes katastr nemovitostí vždy. Díky tomu bude...

Získejte prestižní sídlo firmy v Praze snadno, rychle a bez jakéhokoli vyřizování! Reálná i virtuální sídla, kanceláře a zasedací místnosti včetně doplňkových služeb. O veškerou administrativu a komunikaci s úřady se rádi postaráme za vás, abyste se mohli naplno věnovat vašemu podnikání. Udělejte na vaše klienty dojem zvučnou adresou! ComeflexOffice.cz