Novela zákona o daních z příjmů nepotěší mnohé podnikatele

Různých novelizacích současných zákonů se náš život dotýká stále více. Není se čemu divit. Mnoho zákonů je třeba upravit hlavně z toho důvodu, aby vyhovovaly současnému světu a tomu, co je v něm možné. Některé novelizace jsou pozitivní, jako třeba vzrůstající důchod, u jiných musíme říci, že příliš nepotěší. Novela zákona o daních z příjmů jistě spadá do druhé skupiny. A to je dáno hlavně tím, že je spojena se změnou, která nepotěší mnohé podnikatele. Konkrétně potom živnostníky. Důvod je celkem prostý a je spojený s tím, že se jim sníží výdajové paušály.

Contents

Co je to výdajový paušál?

Ne každá má jasno v tom, co to vlastně výdajový paušál je. Proto se na něho podíváme blíže. Ten, kdo podniká na vlastní živnost, jako osoba samostatně výdělečně činná, ten ho může, ale i nemusí používat. Jedná se o něco zcela dobrovolného. Když se podíváme na hodnoty současných výdajových paušálů, dělíme je podle vykonávaná činnosti do tří konkrétních a hlavních skupin. A to:

  • 30 procent
  • 40 procent
  • 60 procent
  • 80 procent
Novela zákona o daních výrazně sníží výdajové paušály

Novela zákona o daních výrazně sníží výdajové paušály

Jedná se o procentuelní hodnotu, kterou si lze odečíst z tržeb, jako výdaj. A to i ve chvíli, kdy reálně žádný není. Díky tomu si lze zajímavým způsobem ponížit základ daně. Výdajový paušál se tak hodí tomu, kdo reálné výdaje nemá, ale přesto si chce základy snižovat. Toto je legální zákonná cesta, jak na to. Jako příklad můžeme uvést sumu 100 000 Kč, kterou podnikatel získá z vydaných faktur. Pokud použije osmdesáti procentní paušál, je 80 000 bráno jako výdaj a z pouhých 20 000 Kč je vyčíslena daň z příjmu – samozřejmě když nebereme v potaz případné další slevy na dani.

Novela zákona o daních z příjmů má paušály snížit

Nyní už se podívejme na riziko konkrétních změn. Novela zákona o daních z příjmů totiž říká, že by se měly výdajové paušály snížit. A podle prvotních informací to vypadá dokonce na to, že by dané snížení mělo být celkem výrazné. Abychom byli konkrétní, tak se změny nedotknout konkrétních procentuelních hodnot, jelikož ty i nadále zůstávají. Čeho se ale novela dotkne, to jsou celkové částky, u kterých je možné paušál využít.

V podstatě jde tedy o obrat podnikatele. Pokud se vejde do stanoveného limitu, tak má možnost paušálu využít a tak si zajímavě snížit právě hodnotu daně z příjmu. Pokud se ale do daného limitu nevejde, je to pro něho problém. V takovém případě nastává otázka, zda stále rozvíjet firmu, nebo zůstat menším podnikatelem, jelikož se to z daňového hlediska vyplatí více. A jak to bude v rámci jednotlivých skupin?

Paušál 80 procent

Tento paušál se týká jak různých řemeslníků, tak se týká také podnikatelů, kteří mají jako obor zemědělskou výrobu. Novela zákona o daních z příjmů jim sice výši dané ho výdajového paušálu zachovává, ale výrazně jim snižuje hodnotu výdajů, které budou moci uplatňovat. Pokud bychom se měli podívat na současný stav, tak ten jasně ukazuje, že současná hodnota je ve výši 1 600 000 korun českých. A jak to bude po novelizaci? Daná suma klesne na celou polovinu, tedy pouze na 800 000 korun českých. Je celkem jasné, že mnoho lidí z toho má už nyní poměrně těžkou hlavu. A není se čemu divit.

Paušál 60 procent

I ten je celkem oblíbený. Pokud se podíváme na oblasti, kde je využíván, tak se jedná primárně i segment služeb a dále také o segment prodeje zboží. Kde se vyplatí více, tam ho podnikatelé pochopitelně využívají. Novela zákona o daních z příjmů ale může vše změnit, jelikož některým se možná již více vyplatí klasické výdaje. A to proto, že bude možné uplatit výdaje maximálně jenom do částky 600 000 korun českých. Více bohužel ne.

Paušál 40 procent

Tento je dnes jedním z nejrozšířenějších, protože spadá do široké škály volných živností a tak ho využívá celá škála podnikatelů samostatně výdělečně činných. Musíme říci, že se váže hlavně k různým svobodným povoláním, kam řadíme skupiny lidí, jako jsou třeba také:

  • Daňoví poradci
  • Advokáti
  • Makléři

Ti mají nyní poměrně dobrou možnost, jak si základ daně z příjmů snížit. Novela zákona o daních z příjmů jim ale ukáže, že v budoucnu už na tom rozhodně nebudou tak dobře, jako je tomu doposud. Tím hlavním důvodem je rozhodně to, že maximální výdaje, které bude možné si uplatit, budou atakovat hranici jenom ve výši 400 000 korun českých.

Jak je na tom třicetiprocentní paušál?

Ten zmíníme jenom okrajově, jelikož ho mnoho lidí přece jenom nezná. Nedá se totiž říci, že by přímo souvisel s podnikatelskou činností. Daná výše paušálu je totiž využitelná výhradně jenom u příjmů z pronájmu. A jak se vše změní po novelizaci, o které zde mluvíme? Jednoduše tak, že výdaje bude možné uplatnit maximálně do výše 300 000 korun českých. Více bohužel ne.

Od kdy? Už od nejbližšího přiznání

Zajímá vás i termín, kdy bude novela platit? Jestliže ano, mějte na paměti, že už při daňovém přiznání za rok 2017 se vám nové sazby budou týkat. To mnoha podnikatelům vytvoří vrásky na čele. Jak proto, že více odvedou státu, tak možná i proto, že na administrativu již budou muset najímat účetní.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *