Má na provedení exekuce vliv trvalý pobyt dlužníka?

Exekuce rozhodně není nic příjemného. Právě naopak. Jedná se o poslední fázi řešení dluhů. A to takových, které jsme věřitelům neuhradili ve standardních termínech. Vše tedy muselo dojít až do stavu, kdy na nás přišel exekutor. A ten začal konat. Obvykle má samotná exekuce tři hlavní roviny, v rámci kterých je:

  • Obstaven účet a plat
  • Zabavený movitý a nemovitý majetek
  • Zastaven firemní a jiný podíl

Vždy samozřejmě záleží na výši dluhů, nebo na postupu konkrétního exekutora. Pokud vás v sdaném směru zajímají bližší informace, podívejme se na to, jaký vliv má na exekuci trvalý pobyt dlužníka. V tomto směru totiž hodně lidí stále nemá jasno, jak to konkrétně je.

Contents

Kdy trvalý pobyt dlužníka nerozhoduje vůbec?

Podívejme se nejprve na situace, kdy konkrétní bydliště není vůbec podstatné. Jedná se o situace, kdy dá exekutor podnět zaměstnavateli, aby strhával příslušnou částku ze mzdy. Stejně tak trvalý pobyt dlužníka nehraje roli ve chvíli, kdy je obstaven bankovní účet, nebo dojde k tomu, kdy je obstavený také podíl ve firmě. Zde se postupuje podle hlavních identifikátorů, kterými je kombinace jména, data narození a samozřejmě i rodného čísla. Na základě těchto informací exekutor zjistí, kde má povinný účty, nebo kde pracuje. V takovém případě ho bydliště v podstatě nezajímá.

Jak je to s trvalým bydlištěm?

Mnoho dlužníků se domnívá, že celou exekuci vyřeší několika způsoby, které vzdáleně provážou. Pokud se podíváme na ty nejčastější, rozhodně se jedná postupy spojené s:

  • Rušením bankovního účtu
  • Zaměstnáním načerno
  • Nahlášením trvalého bydliště na úřadě
mince a bankovky

Trvalý pobyt dlužníka při exekuci nerozhoduje

I když účet lze zrušit poměrně snadno, s prací načerno to není zase až tak úplně jednoduché. A to hlavně proto, že za takové zaměstnání hrozí astronomické pokuty. Nahlášení trvalého bydliště na úřadě také není řešením, jelikož aktuálně není rozhodující, jaké bydliště má dlužník ve svém občanském průkaze uvedeno. Platí tedy, že trvalý pobyt dlužníka na provedení exekuce v podstatě nemá vliv. I v případě trvalého bydliště na úřadě může exekutor zabavovat věci i jinde.

Rozhoduje to, kde dlužník skutečně bydlí

Nejdůležitější je tedy informace spojená s tím, kde daný dlužník reálně bydlí. I to lze poměrně jednoduše zjistit. I když se daná adresa nemusí shodovat s tou trvalou, často ji dlužníci někde uvádějí. Pro lepší komunikaci to může být třeba v zaměstnání, nebo v bankách. Stejně tak mohla být daná adresa uvedena i v úvěrových smlouvách, a to pro zajištění osobního výběru splátek. Rázem se tedy samotný exekutor dozví poměrně jednoduše a rychle, na jakou adresu se má v rámci konkrétního vymáhání dluhu nejlépe dostavit. Často si může danou informaci i ověřit napříč různými lidmi, kteří žijí v okolí. Pamatujme, že dlužníci nemají jenom přátele, ale jsou obklopeni i lidmi, kteří rádi prozradí pravdu.

Trvalý pobyt dlužníka při zabavování věcí nehraje roli

Nyní již víme, že se exekutor může dostat na konkrétní adresu poměrně snadno. Velmi často bydlí dlužníci u rodičů, u svých přátel, nebo u druha či družky. Jakmile se daný exekutor na danou adresu dostaví, může v podstatě bez jakéhokoliv omezení zastavovat movitý majetek – kromě věcí, které musí být ze zákona z exekuce vyloučeny. Nastává tak první fáze, která spočívá v tom, že jsou movité věci v daném domě nebo bytě oblepeny štítky, které zakazují jakoukoliv manipulaci, prodej, nebo používání.

V této fázi je třeba říci, že v podstatě nehraje roli to, komu konkrétní majetek patří. Exekutor začíná zabavovat vše, co v bytě, kde dlužník bydlí, má alespoň nějakou hodnotu. To je spojeno s velkým rizikem pro toho, kdo danou osobu u sebe bydlet nechává. Útěchou může být to, že samotná nemovitost zabavena být nemůže – a to z důvodu, že v katastru není uvedeno dané jméno dlužníka, ale je zde veden skutečný majitel.

Jak odlišit věci, které patří dlužníkovi?

Že tedy může exekutor zabavovat v podstatě kdekoli, to již víme. Proto se může objevit i otázka, jak odlišit věci, které patří dlužníkovi a které majiteli bytu nebo domu. Zde pomůže takzvaná vylučovací žaloba. Ta je spojena s doložením toho, čí věci skutečně jsou. Ideálním příkladem mohou být třeba darovací smlouvy, faktury uvedené na jméno, nebo třeba i fotografie z bytu, které jasně prokazují, že zde dané věci byly ještě před tím, než se dlužník přistěhovat. Tam, kde nelze původ stoprocentně prokázat, nastává běh na dlouhou trať spojený se soudním jednáním. To může být velké negativum spojené s tím, že na provedení exekuce trvalý pobyt dlužníka skutečně nemá.

3/5 - (2 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *