Kdo může získat dotaci na novostavbu?

Dotační program Nová zelená úsporám je stejně jako vloni spuštěný a je možné žádat o jednotlivé dotace. Dotace se vztahují na úsporná opatření čili například lze požádat o dotaci na výměnu oken, také o dotaci na zateplení nebo nakonec i o dotaci na novostavbu. V případě novostavby však platí několik pravidel, které je nutné dodržet. A pokud se vám pravidla podaří dodržet, můžete získat nemalou dotaci. Tedy pokud jste prvním vlastníkem nemovitosti. Jen ten totiž může na dotaci na novostavbu dosáhnout.

Jak již možná znáte, aby byla získána dotace, je nutné splnit několik podmínek. V případě dotace na novostavbu se musí splnit také podmínka toho, kdo vlastně jste. Jste prvním, druhým nebo snad pátým vlastníkem nemovitosti? A jste fyzická nebo právnická osoba? To vše totiž hraje roli.

Kdo může získat dotaci na novostavbu?

Dotační program Nová zelená úsporám má stanovená přesná pravidla, která se musí dodržovat. Těmito pravidly se myslí například to, že musíte být fyzickou osobou, abyste na dotaci mohli dosáhnout. Kromě toho musíte být prvním vlastníkem dané nemovitosti.

Nově lze podporu získat i pro rodinný dům, který sice nepostavíte, ale zakoupíte. Dům však nesmí mít povolení starší 30. 7. 2019 (a to včetně tohoto data).

Čím úspornější dům postavíte, tím vyšší dotaci získáte

Pokud však patříte k lidem, kteří budou svůj vysněný dům stavět, pak se pravděpodobně ptáte, jak vysokou dotaci na novostavbu můžete získat. Obecně platí jedno pravidlo, a sice čím úspornější dům postavíte, tím vyšší dotaci můžete získat. Tato dotace se pak klidně může dotknout skoro půl milionu korun.

Dotace z programu Nová zelená úsporám se vyplácí jako jednorázový finanční příspěvek, a to v každém případě – ať už žádáte o dotaci na novostavbu nebo dotaci na zateplení či jiné úsporné opatření.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.