Jak se vykupuje nemovitost s exekucí?

Pokud nevyrovnáte včas své finanční závazky, hrozí vám exekuce. Ta může dopadnout i na nemovitost. Naštěstí je možné celý proces zvrátit. Jak?

Co je exekuce

Jinak je též exekuce zvána vykonávací řízení. Hovoříme pak nuceném výkonu exekučního titulu. Cílem je zpravidla vymožení peněžité částky od dlužníka. Jde o způsob státem povolený, který však má určitá pravidla.

Provedení exekuce může být vykonáno několika subjekty – soudem, soudním exekutorem, případně obecním a krajským úřadem nebo finančním úřadem.

Exekuce se zpravidla provádí srážkami z příjmů, což je obvykle především mzda, příkazem k výplatě, či prodejem movitých a nemovitých věcí. Dlužník, který se chce z exekuce vyvázat, má možnost svůj dluh uhradit.

Exekuce na nemovitost

Pokud je exekuce uvalena na nemovitost, vydá exekutor soudní příkaz k tomu, aby ji zajistil, tj. mohl ji zpeněžit v dražbě. Cílem je opět získat peněžní prostředky k uhrazení dluhu.

K dražbě ovšem dojít nemusí, pokud dlužník uhradí dluh sám. Směřuje-li nemovitost do dražby, je žádoucí se tomu snažit zabránit. Pokud nezačne dlužník včas jednat, o nemovitost přijde. To ale není vše, dluhy mu totiž obvykle stále zůstanou.

Jak je to možné? Dojde-li k dražbě nemovitosti, na základě usnesení exekutora je stanovena její cena. A právě tady nastává zásadní problém: Nemovitost se začíná prodávat za minimální určenou částku. Nejnižší podání v dražbě je stanoveno na dvě třetiny obvyklé ceny a v dalších kolech se snižuje. Prakticky to znamená, že výtěžek pro uspokojení věřitelů nemusí stačit.

Odvolávat se proti nařízení o usnesení exekuce je zpravidla neúčinné. Dlužník tak má jako jedinou účinnou možnost, jak celou situaci zvrátit, a to prodej nemovitosti.

Výkup nemovitosti

Výkup nemovitosti lze považovat za efektivní způsob jejího oddlužení. Výkup funguje podobně jako klasický prodej, smyslem je tedy získat potřebné prostředky.

Rozdíl tkví v tom, že na výkup nemovitostí se specializují přímo konkrétní společnosti. Ty jsou schopny reagovat okamžitě díky tomu, že disponují potřebným kapitálem a nemovitost kupují samy za sebe, nejsou tedy pouhými zprostředkovateli. Dlužník může prostředky získat už do 24 hodin. Získává tak náskok, prodat nemovitost klasickou cestou by v okamžiku, kdy hrozí dražba, už zkrátka nestihl.

Z ekonomického pohledu dražbu nelze považovat za efektivní způsob oddlužení nemovitosti. V případě výkupu však můžete dostat až 90 % z tržní ceny, což bývá na pokrytí veškerých závazků dostačující.

Konkrétní částka je však závislá na mnoha faktorech včetně lokality či stavu nemovitosti. Výkup nemovitostí je však velmi specifickým oborem, který má řadu zákonitostí. Proto je nejvhodnější individuální konzultace např. na vykupnemovitostipraha.cz.

Výkup probíhá tak, že se prostřednictvím údajů z katastru a listu vlastnictví posoudí právní stav nemovitosti. Následně je posouzena nemovitost po technické stránce prohlídkou. Klient je seznámen s návrhem kupní ceny. Pokud souhlasí, je mu předložená kupní smlouva, kterou může následně podepsat. Jakmile je smlouva doručena na katastr, klient obdrží své peníze.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *