Jak poznat stabilitu a velikost firmy?

Je jedno, zda jste v roli podnikatele, který hledá obchodního partnera, nebo jste v pozici žadatele o zaměstnání, která zvažuje, zda ke konkrétní firmě nastoupí. Pokud se nejedná o některou z nadnárodních korporací, u kterých není nutné o velikosti a stabilitě spekulovat, je nezbytné podívat se na možnosti, jak konkrétně poznáme, zde se jedná o malou, nebo velkou firmu. To, co nám tvrdí, nebo uvádí na webových stránkách, nemusí být vždy to skutečně vypovídající.

Contents

Rozhoduje samotné zázemí

Ano, to je tím nejdůležitějším, na co bychom měli při výběru firmy hledět. A poznat ho je poměrně jednoduché. Pokud jednáme o obchodním partnerství, nebo se ucházíme o zaměstnání, velmi často vše dospěje do stádia, kdy se koná osobní schůzka, na které poznáme konkrétní lidi z firmy. Většinou nás samozřejmě někam pozvou, podle čehož dobře usoudíme, jak je firma velká. S ohledem na možnosti přicházejí v úvahu varianty, jako:

  • Centrála, nebo kanceláře společnosti
  • Sdílené kanceláře či krátkodobě pronajaté sály
  • Restaurace, kavárny a jiná veřejná místa
Velikost firmy ověříte i online

Firemní stůl

V prvním případě je jasně patrné, že firma má dostatečné zázemí a jistě se nebude jednat o žádného amatéra na trhu. Druhý příklad je již diskutabilní a ten třetí jasně ukazuje, že daná firma nemá kromě virtuální kanceláře nic, kde by mohla obchodního partnera, nebo zájemce o práci přivítat. Do jaké kategorie daný podnikatel spadá, to je více než jasné.

Prohlédněte si obchodní rejstřík

Další možností, jak poznáte velikost firmy, je také to, že se podíváte do obchodního rejstříku. Každá z firem má dnes povinnost odesílat na příslušný rejstříkový soud takzvanou výsledovku. Jedná se nejenom o výkaz zisku a ztráty, ale jedná se mimo jiné také o výkaz toho, kolik má firma obrat, nebo jak velký má majetek, či jak velké jsou její závazky. To vše nám pomůže udělat si celkem dobrý obrázek o tom, jaké je stabilita a velikost firmy, se kterou chceme spolupracovat. Jelikož dané údaje musí firma zveřejňovat každým rokem, můžeme také celkem dobře vidět, jak roste. Pokud firma dané informace nezveřejňuje, rozhodně bychom se nad tím měli minimálně pozastavit. A to z toho důvodu, že se jedná o zákonnou povinnost. Trestána je sice minimálně, ale už samotné plnění povinnosti vypovídá o tom, že společnost nemá co tajit.

Jak je to s finančními obraty a kapitálem?

I tyto informace nám může sdělit obchodní rejstřík. Nejprve se podívejme na základní kapitál. Ten byl v minulosti poměrně dobře vypovídající hodnotou, jelikož firmu nebylo možné získat jinak, než složit 200 000 Kč. Dnes mohou existovat i korunové firmy, nehledě na to, že základní kapitál může být ve firmě vedený jenom účetně a reálně tedy neexistuje. Proto dané informace často vypovídající hodnotu nemají. Na druhou stranu je stále lepší spolupracovat s firmou s uvedeným kapitálem ve výši stovek tisíců, než s kapitálem ve výši koruny.

Zajímavou informací pro nás mohou být i obraty firmy. Pokud se nedostaneme k výsledovce, není třeba zoufat. Pomoci nám může také registr plátců DPH. Když se nerozhodneme pro dobrovolné plátcovství, může nás do dané registrace dotlačit samotný stát a základní ustanovení. Je totiž nařízeno, že plátcem DPH se musí stát ta firma, která ve dvanácti po sobě jdoucích měsících dosáhne obratu ve výši 1 000 000 korun českých. Pokud se společnost na svém webu chlubí několikamilionovými obraty ročně, ale reálně plátcem DPH není, potom zaručeně lže.

Myslete i na stáří, nebo právní formu

Co také rozhoduje, to může být i stáří firmy. I to dnes poznáme právě z obchodního rejstříku. Čím je firma starší, tím samozřejmě lépe. Je to jistota toho, že nějakou dobu již na našem trhu působí, stejně jako je to také jistota toho, že je zkušená stabilní. Ano nová firma však nemusí být vždy rizikem. Jenom je třeba zjistit, co se dělo dříve. Pokud daný majitel firmy působil několik let jako OSVČ, a poté plynule přešel na právní formu, můžeme v tom zcela logicky také vidět dostatečné množství potřebných zkušeností a znalostí oboru. A když mluvíme o právní formě, i ta pro nás může hrát roli. Mezi nejznámější se řadí hned tři možnosti, které jsme sestavili od nejmenší, po největší prestiž a jistoty:

  • Společnost s ručením omezením
  • Evropská společnost
  • Akciová společnost

Pozor na rizika firmy

To poslední, na co se u konkrétní firmy zaměřit, to jsou samozřejmě konkrétní rizika, která mohou nastat. Pokud máme být konkrétnější, tak v tomto směru existují i různé automatické ukazatele. Pokud podnikáme, mohou být součástí celé řady účetních programů. To hlavní, co následně berou v potaz, je celková spolehlivost v oblasti plátcovství DPH, stejně jako to mohou být informace získávané z insolventního rejstříku, nebo to mohou být také záznamy o exekucích, a to jak na samotnou firmu, stejně jako na osoby společníků, nebo jednatelů. Čím více faktorů zvážíte, tím lepší obrázek si o konkrétní firmě uděláte. Jedině tak máte jistotu, že zvolíte správného obchodního partnera, stejně jako že zvolíte i správného zaměstnavatele.

4/5 - (1 vote)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *