Kdo je to insolvenční správce a jaká je jeho role u bankrotujících firem?

Podnikání nemusí být vždy úspěšné. Pokud je založena firma, může se jí dařit, ale také se jí dařit nemusí. A to nemluvíme jenom o prvních měsících, nebo letech. Případný neúspěch může přijít i kdykoliv později. Co na to může mít vliv?

  • Konkurence
  • Změna potřeb zákazníků
  • Chybné firemní kroky
  • Neschválené dotace

Toto může směřovat k jedinému. K situaci, kdy hrozí bankrot firmy neboli takzvaná insolvence. A co je s ní i spojeno, kromě toho, že se u zaměstnancůl objeví dlužná výplata? Je to osoba, kterou je insolvenční správce. Co je jeho úkolem a co musí zajistit? Podívejte se.

Kdo je to insolvenční správce?

Nejprve je nutné podívat se na obecnou charakteristiku toho, kdo to vlastně insolvenční správce. Definice je celkem jednoduchá. Jedná se o osobu, která spravuje majetek dlužníka a také jde o osobu oprávněnou k jeho nakládání. V podstatě je insolvenční správce osobou, která v případě konkurzu zajišťuje zpeněžení daného majetku a to, aby jednotliví věřitelé dostali zpět své závazky, nebo aby získali alespoň co možná nejvíce finančních prostředků.

Kdo může být insolvenční správce?

I toto je poměrně důležité vědět. Jedná se nejenom nutně o fyzickou osobu. V České republice je možné, aby byl insolvenční správce také veřejnou obchodní společností. Od toho se následně odvíjejí další konkrétní individuální podmínky. Protože tuto roli ve většině případů vykonávají právě fyzické osoby, tak se společně podíváme na nutné předpoklady právě z tohoto konkrétního pohledu. Vše můžeme shrnout do tří bodů.

  • Trestní bezúhonnost
  • Vzdělání
  • Složení zkoušek

První bod je zde celkem jasný. Pokud jde o bod číslo dvě, je třeba říci, že požadováno je vzdělání, které bude vysokoškolské a které bude magisterské. U bodu číslo tři je nutné připomenout, že složení zkoušek není nic jednoduchého. Obecně jsou považovány za věc celkem náročnou.

Co správce konkrétně dělá?

Hlavní a také obecné definice jsou jasně za námi. Podívejme se proto i na několik konkrétních věcí, které jsou spojeny s informacemi o tom, co přesně takový insolvenční správce vlastně dělá. Jedná se třeba o osobu, která spravuje přihlášené pohledávky. Tedy komunikuje s jednotlivými věřiteli a zjišťuje, kolik jim firma v insolvenci dluží. Dále samozřejmě správce zajišťuje přezkum daných pohledávek, zda skutečně existují, a také zda jsou oprávněné.

Insolvenční správce se stará o firmu, která krachuje

Insolvenční správce se stará o firmu, která krachuje

Mezi jeho další role je i zajištění samotného prodeje majetku firmy. Pokud firma nějaký majetek má, je to právě tato osoba, která ho musí nejenom zadokumentovat, ale která také následně realizuje jeho prodej. Konkrétní insolvenční správce je též subjektem, který v návaznosti na to také vybírá finanční prostředky, které rozděluje mezi věřitele. Tedy mezi ty, kteří přihlásili svou pohledávku.

Jak je jmenován?

Jsou celkem dvě fáze spojené s tím, jak je insolvenční správce jmenován. Tou první situací je ta, kdy dojde ke jmenování konkrétně zen strany soudu. Soud určí konkrétní osobu, která se stane takzvaným prvním insolvečním správcem. Jakmile je daná osoba stanovená, je někdy označována jako předběžný správce. To proto, že může být ustanovena ještě před tím, než dojde k oficiálnímu vyhlášení úpadku. Následně tato osoba svolá schůzi věřitelů. Jedním z hlavních úkolů u dané schůze bude to, že se zvolí již klasický insolvenční správce. Dojde tedy k tomu, že je ten stávající – soudem jmenovaný odvolán, a dojde k dosazení jiné osoby. Nutné to ale není, jelikož na schůzi se může rozhodnout i o pokračování stávajícího, který z role předběžného správce přejde do role plnohodnotné.

Správce je pod kontrolou

Aby se eliminovaly situace spojené s chybnými kroky, nebo snad s nepoctivým jednáním, je každý insolvenční správce pod pravidelnou kontrolou. Hlavním dozorovým orgánem je zde insolvenční soud. Nejedná se ale o dozorový orgán jediný. Je nutné říci, že je zde role i jiných dozorových orgánů. Je to také takzvaný věřitelský výbor, což je v podstatě skupina zvolená na schůzi věřitelů, které všechny ostatní zastupuje. Místo výboru však může být kontrola prováděna také ze strany konkrétního zástupce věřitelů.

Výše odměny stanovuje zákon

Je jasné, že insolvenční správce rozhodně nepracuje zdarma. S jeho činností souvisí i odměna. Ta je poměrně hojně diskutovaná, jelikož právě vlivem dané vyplácené odměny dochází k tomu, že věřitelé tak získají méně peněz. Pokud se podíváme na to, z čeho je odměna počítána, tak mohou nastat dvě situace. Buď je hrazena ze zálohy na insolvenční řízení, nebo je hrazena klasicky z prodeje jednotlivých pohledávek.

Jak jsme zmínili, odměna nemůže být libovolná, jelikož je přesně a jasně stanovena zákonem. A je celkem vysoká. Vliv na to má hlavně rok 2014, kdy byly dané odměny navýšeny. Pokud jde o klasickou výši odměny, tak ta činí 25 procent z hodnoty majetku, který se v rámci insolvenčního řízení prodal. Jde o odměnu, která je spojena s prodejem majetku do půl milionu korun. Pokud má majetek hodnotu nad půl milionu, tak je odměna 20 procent a pokud se jedná po majetek dokonce nad jeden milion, tak je zde výše odměny stanovena na 15 procent.

Může být jenom dozorem

Na závěr je vhodné připomenout, že jsou situace, kdy může být insolvenční správce jenom dozorem a sám aktivně nic nerealizuje. Případy jsou hned dva. První je ten, kdy je úpadek řešený takzvanou reorganizací a pokračováním v podnikatelské činnosti. Druhým případem je situace, která nesouvisí s podnikáním. Jedná se o takzvané oddlužení fyzických osob. To je dnes celkem poptávané a tak insolvenční správci mají práce více než dost.

Ohodnotit

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *