Hypotéka na dům nebo byt? Je v tom rozdíl?

Koupě bytu nebo stavba domu. To jsou pravděpodobně nejoblíbenější účely, na které si bereme hypotéky. Jaký je rozdíl mezi hypotékou na koupi bytu a hypotékou na stavbu domu?

Můžete si vzít hypotéku pro různé účely, včetně koupě bytu a stavby domu. Jedná se o stejný typ úvěru, každý má jiný účel. Sdílejí stejný způsob zajištění (hypotéka zajištěná nemovitostí), dobu splácení nebo maximální částku. Dle nařízení ČNB je požadována výše vlastních zdrojů v hodnotě minimálně 10%, avšak banky v pásmu od 80 do 90% LTV (LTV je zkratka slova loan to value a znamená výsledek podílu výše úvěru/ hodnota zástavy) mohou poskytovat pouze 5% nových úvěrů. Banky proto nabízejí při dosažení alespoň 20% vlastních zdrojů lepší úrokové sazby, a je tedy lepší mít vlastní zdroje v této výši. Nyní, v rámci koronavirových opatření ČNB zrušila podmínku výše, a banky mohou poskytovat libovolně i v pásmu 80 až 90% LTV. A čím se, kromě účelu liší hypotéka na stavbu domu a nákup nemovitostí?

Hypotéka na koupi bytu

Hypotéka je zvláštní bankovní produkt na konkrétní účely. Banka vám nepůjčí peníze jen tak. Naopak, před odesláním žádosti byste měli být ve fázi užšího výběru a aktivního hledání nemovitosti a potvrdit, že máte také našetřenou vlastní část na nákup hypotéky.

V případě hypotéky na nákup bytu či domu vás čekají následující kroky:

• dodejte bance potřebné dokumenty ke schválení hypotéky

• podepište smlouvu o smlouvě budoucí kupní

• podejte žádost o úvěr

• vyčkejte na schválení hypotéky

• podepište úvěrovou smlouvu

• podepište zástavní smlouvy

• dodejte bance všechny smlouvy podepsané vámi a prodávajícím

• doneste do banky doklady k uvolnění peněz bankou, například podepsanou kupní smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva s razítkem z podatelny katastrálního úřadu a také doklad o uhrazení vlastních zdrojů

• následně budou bankou vyplaceny peníze

• sjednejte si pojištění nemovitosti

Hypotéka na stavbu domu

V případě, že si chcete sjednat hypotéku na stavbu domu, jednotlivé kroky se trochu liší, záleží na tom, zda pozemek, na kterém hodláte stavět, je ve vašem vlastnictví nebo jej teprve budete kupovat.

Pokud budete pozemek kupovat, je možné si sjednat u stejné banky hypotéku na pozemek a druhou na samotnou výstavbu. Bance musíte k žádosti o hypotéku na stavbu doložit nejprve projektovou dokumentaci a další dokumenty:

• projektovou a stavební dokumentaci

• smlouvy o smlouvě budoucí se stavební firmou ( v případě, že stavíte svépomocí, nepotřebujete ji)

• rozpočet a harmonogramy stavebních prací

• stavební povolení, případně ohlášku

Výše poskytnutého úvěru pak závisí na odhadu ceny nemovitosti, konkrétně tedy na její budoucí ceně. Odhad je proveden na základě projektové dokumentace a záleží také na poloze pozemku. Pro banku je důležitým faktorem cena, za kterou by bylo možné nemovitost prodat v případě, že nebudete hypotéku splácet. U výstavby banka posuzuje rozpočtové náklady a jejich reálnost, kolik bude skutečně stavba domu stát. Rovněž banka posuzuje poměr mezi způsobem provedení stavby a kolik si toho zvládnete sami postavit vy a kolik udělá firma.

V případě nákupu hotové nemovitosti vám banka umožní čerpat celý úvěr najednou, ale při její stavbě se prostředky čerpají postupně na základě dokončených jednotlivých etap. První částku, kterou obdržíte, banka vypočítává z hodnoty pozemku a výše vlastních zdrojů. Poté, co je dokončena první fáze stavby, navýší se hodnota pozemku o hodnotu rozestavěného domu. Na základě protokolu o stavu stavby vydaného odhadcem obdržíte další část prostředků. V okamžiku, kdy úvěr dočerpáte, doložíte bance kolaudační souhlas nebo protokol o stavu stavby. Následně začnete splácet vlastní hypotéku, doposud jste spláceli úroky z vyčerpané částky.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *