Finanční pomoc od státu existuje – kolik nabídne?

Kdo se dostane do finančních problémů, ten má několik možných cest, kterými se může vydat. Jednou z možných je oslovení svých známých, kdy je možné požádat si o pomoc. Ne každému je to ale příjemné a tak často lidé volí mikropůjčky. Tedy úvěry, které jsou specifické právě tím, že je možné je využívat na řešení krátkodobých finančních problémů. Podle toho také vypadají. Pokud jde o jejich hlavní charakteristiku, je spojena s tímto:

  • Rychlé online vyřízení
  • Nabídka tisícových splátek
  • Jednorázová splatnost

Ani toto ale není poslední možnost, kterou se dnes lidé mohou vydat. Opomenout nelze ještě tu třetí, kdy může pomoci také stát. O tom moc lidí neví, a tak je dobré se tímto směrem vydat a sdělit podrobnosti.

Finanční pomoc nabídne i příspěvek na živobytí

První možnost, jak může vypadat finanční pomoc, o kterou si lze u státu požádat, je takzvaný příspěvek na živobytí. O co konkrétně se jedná? Jde o peníze určené tomu, kdo za své poslední finance zaplatí bydlení a rázem mu nezbývá ani životní minimum. Takových lidí je poměrně dost a v dané situaci řada z nich vyplní žádost o půjčku. Možná je ale i druhá cesta, která spočívá v tom, že si lze o peníze požádat u státu. A to nikoliv formou půjčky, ale darovaných peněz. Ostatně název příspěvek na živobytí tomu jasně odpovídá.

Pokud jde o schválení, zda budou nebo nebudou dané peníze poskytnuty, je třeba říci, že vše je posuzováno individuálně. A když to porovnáme s půjčkou, tak je vše posuzováno výrazně delší dobu. Což nemusí být vždy dobré. A na co se primárně hledí?

  • Příjmy a výdaje
  • Sociální poměry
  • Majetkové poměry

Mimořádná okamžitá pomoc

Zatímco výše zmíněný příspěvek je unikátní v tom, že je vyplácen po celou dobu, kdy nepříznivá situace trvá, tento nyní zmíněný je jednorázový. I tak může finanční pomoc vypadat. Ostatně samotný název, tedy mimořádná okamžitá pomoc celkem jasně ukazuje, že nejde o trvalou finanční injekci, ale jenom o tu jednorázovou. Zde ale potěší to, že je vše vyřízeno velmi rychle, a tak je nutné říci, že v porovnání s půjčkou už může jít o dobrou možnost, jak získat peníze právě na řešení konkrétních finančních problémů. Stejně jako v předchozím případě, i zde o nároku rozhodují úředníci, a to podle různých informací, které jsou podobné, jako v předchozím posuzování. Dodejme ale, že roli zde může hrát i hodnota existenčního a životního minima.

Finanční pomoc os státu může být celkem zajímavá

Finanční pomoc os státu může být celkem zajímavá

Pokud je u mimořádné okamžité pomoci něco velmi zajímavého, rozhodně se jedná i o její výši. Zatímco půjčky na řešení mimořádných situací nabízejí jenom tisíce korun, stát je v tomto případě mnohem benevolentnější. U něho lze požádat třeba i o sumu ve výši 50 0000 Kč. Může být vyplacena třeba těm, koho poskytla živelná pohroma či podobná situace, kdy nemají kde bydlet a z čeho žít.

Příspěvek na bydlení

Aby měli občané naší země kde bydlet, stará se stát i o to, aby jim v případě potřeby pomáhal. Proto je možné od státu získat takzvaný příspěvek na bydlení. Jedná se o částku, která je využita na zaplacení nájemného, a to hlavně proto, aby dále mohla osoba i rodina žít vcelku plnohodnotný život. Výhodou této finanční pomoci od státu je to, že může být čerpána, tedy vyplácena kontinuálně, pravidelně každý měsíc.

Doplatek na bydlení

Už název tohoto příspěvku jasně ukazuje, o co se jedná. Jde o finanční pomoc, která je určena každému, kdo ze svých příjmů není schopen zaplatit ani vlastní bydlení. Zde ale nesmíme opomíjet na to, že se jedná o příspěvek, na který je nárok v jasně definovanou chvíli. A to v situaci, kdy nemáte plnohodnotnou výši nájmu, a tu nedokáže dorovnat ani výše zmíněný příspěvek na bydlení. V tuto danou chvíli tak přichází na řadu pomoc označovaná jako doplatek na bydlení.

Jelikož jde o pomoc spojenou s bydlením, je třeba dokládat také informace, které se ho týkají, třeba včetně nájemní smlouvy. Tento druh příspěvků může být čerpán i opakovaně. Doba není omezena a zákony uvádí, že může být spojený s nárokem po celou dobu, kdy je daná nepříznivá životní situace aktuální.

Zajímejte se také o životní minimum

Jak je vidět, stát se o své občany dokáže postarat, pokud to skutečně potřebují. Jak jsme výše uvedli, možných příspěvků je několik a tak ne vždy musí špatnou finanční situaci nutně řešit jenom půjčka. Dále dodejme to, že je vhodné zajímat se i o pojem, kterým je finanční minimum. O co se jedná? Jde o sumu, kterou stát uvádí jako částku, která by vám měla měsíčně stačit na pokrytí svých základních potřeb.

Jak je daná suma velká? Pokud jste jednotlivec, je to částka 3 410 korun českých. Jinak je tomu ale v rodinách, kde je životní minimum pro prvního dospělého 3 140 korun a pro každého dalšího 2 830 korun. Opomíjet nelze ale i děti, kdy pro to do šesti let je stanovena jasný suma ve výši 1 740 korun. Pokud jde o dítě starší, ale do patnácti let věku, je suma na výši 2 140 Kč. Také se berou v potaz studující do 26 let, kde je aktuální životní minimum pro letošní rok stanoveno na sumu 2 450 korun. Po tomto roce už se na danou osobu dále pohlíží jako na klasického dospělého. Tedy se sumou přesahující tři tisíce.

Rate this post

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 200 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *