Finanční leasing s dělbou zbytkové hodnoty předmětu leasingu

Forma leasingu založená na tom, že po ukončení sjednané doby je předmět prodán třetímu subjektu. Tato cena bývá vyšší, než je zůstatková cena předmětu. Výnos je následně rozdělen podle předem známých podmínek. Příkladem může být opět operativní leasing s možností odkupu. Zde ale odkupující osobou není nájemce, ale někdo třetí.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *