Finanční leasing bez nároku na koupi nebo obnovu

Alternativa klasického leasingu. Jde o možnost sjednanou mezi dvěma subjekty, kde není předem ujednána možnost vlastnických práv k předmětu. A to po ukončení doby leasingu. V takovém případě dochází k tomu, že se na základě leasingové smlouvy platí spíše klasický pronájem, související se ztrátou hodnoty a platbou za poskytnuté služby, kde je zahrnuta marže poskytovatele – majitele předmětu. Pro tento typ leasingu je znám pojem operativní leasing, charakteristický tím, že jde o formu dlouhodobého pronájmu.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *