Dotace a možnosti, jak je získat

Pokud je se světem podnikání velmi často něco spojováno, tak se jedná o takzvané dotace. Mnozí podnikatelé v nich vidí něco, co výrazně pokřivuje podnikatelské prostředí, jelikož někdo díky nim může získat zajímavé výhody. I když je činnost provozována jako frančíza. Potom tu jsou ale tací, kteří na slově dotace nevidí nic špatného. Berou je jako součást podnikání, a když jsou nabízeny, vidí v nich možnou příležitost. Pokud jste na tom stejně a uvažujete nad tím, že byste je také využili, tak se podívejte na možnosti, jak se dají získat. Nelze vždy říci, že to musí být nutně jednoduché, ale na druhou stranu nedostupné také nejsou. V tom je jejich jasné plus.

Je třeba zvolit správný program

Než se podíváme na konkrétní možnosti, je určitě dobré připomenout, že obecné slovo dotace je spojováno s celou řadou různých programů. Ty jsou pravidelně vypisovány a právě do daného programu je vždy třeba takzvaně napasovat to, co máte v plánu realizovat a získat tak nějakou to korunu. Některé dotační programy jsou vypisovány pravidelně, jiné nepravidelně, některé jenom nárazově a jiné mají dlouhodobého trvání.

Dotace lze získat třeba na rozjezd byznysu

Dotace lze získat třeba na rozjezd byznysu

V souvislosti s dotacemi je nutné tak připomenout, že aby byly poskytnuty, musí mít výsledný cíl nějaký širší přínos pro lidi. Nelze jimi jenom primárně podpořit konkrétního podnikatele, aby měl větší zisk. Vždy v tom musí být něco více. A jaké jsou tedy možnosti, jak je získat?

Dotace získáte třeba na zaměstnání lidí

První možnost, jak získat dotace je spojena třeba s tím, že začnete zaměstnávat lidi. Tedy abychom byli konkrétní, je třeba zaměstnat ty správné lidi. Nelze si jenom dát inzerát, najmout nejlepšího člověka a následně si u něj požádat o dotaci. Pokud vám má být přiklepnuta, je třeba zajistit to, aby daná osoba byla nezaměstnaná. Tedy aby byla na úřadu práce. Jedná se o jednu z nejvyužívanějších možností, která existuje. V souvislosti s tím lze získat dotaci na pravidelný plat dané osoby, čímž snížíte výdaje – třeba daň z příjmu, které jsou spojeny se zaměstnancem, bez kterého se neobejdete. Důvody, proč jsou takové dotace poskytovány, jsou jasné:

  • Snaha o uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných
  • Snížení nezaměstnanosti
  • Umožnění lidem získat praxi

Nejde nutně jenom o cesty, které by byly spojeny s pracovním úřadem. Dotace lze získat také ve chvíli, kdy se rozhodnete zaměstnat osobu zdravotně postiženou. I toto je cesta, jak získat nějaké ty peníze na její plat. Pokud si jste jisti, že práci zvládne, je to dobrá možnost. A navíc uděláte i něco pro společnost.

Vytvořte projekt, který bude prospěšný lidem

Další možností, jak získat dotace, je vytvoření projektu, který bude nějak prospěšný lidem. I toto může celkem dobře fungovat. Pokud se podíváme na několik hlavních oblastí, které fungují, tak jim jasně dominuje hlavně segment spojený s možností lidi vzdělávat. A co to znamená? Jednoduše třeba to, že začnete pořádat různé vzdělávací kurzy. Na jejich realizaci budete následně získávat dotace. Díky nim nejenom výrazně snížíte své náklady, ale může to vést k tomu, že zbude dostatek peněz jak pro vás, tak pochopitelně i pro samotné lektory, bez kterých by něco takového rozhodně nikdy nešlo.

Dále se můžeme podívat i na další varianty, které souvisí s tím, že budete prospěšní lidem. Velmi často jsou dotace přidělovány v oblastech, které podporují práci s dětmi a mládeží. Je to podobné, jako v případě různých kurzů. Jenom s tím rozdílem, že v tomto případě se jedná například o různé volnočasové kroužky.

Podporujte své zaměstnance

Záleží vám na svých zaměstnancích? Pokud ano, i toto může být cesta, jak získat dotace. Je mnoho různých programů, které jsou zaměřeny právě na to, abyste mohli své zaměstnance rozvíjet a dále vzdělávat. Opět to lehce souvisí s nezaměstnaností, jelikož kvalifikovaný zaměstnanec lépe najde práci, a tak ho náš stát nemusí měsíce živit, po dobu co bude na úřadu práce. Když se podíváme na oblasti možné podpory svých zaměstnanců, je hitem:

  • Studium konkrétních škol
  • Studium cizích jazyků
  • Získávání teorie a praxe ve spojení s daným oborem

Zlepšete a rozvíjejte konkrétní oblast

I toto je zajímavý směr, kterého se týkají některé dotace. Příkladem mohou být hlavně menší obce, do kterých se řada podnikatelů stěhuje. To proto, že jim může nabídnout zajímavou možnost rozvoje. Třeba pokud jde o nabídku pracovních míst, kultury, gastronomie, ale i sportu, nebo jiných oblastí. Jde jednoduše o to, aby se menší obce nestaly skutečným zapadákovem, ale aby i ony byly pro podnikatele zajímavým místem. A protože městům jenom těžko dokážou adekvátně konkurovat, jsou zde právě dotace. Ty umožní podnikatelům hlavně získání rychlejšího návratu investic, a pokud jde o samotné lokality, ty z toho mohou profitovat s ohledem na výše zmíněné možnosti zlepšení v rámci svých životů.

Když máte kamarády na správných místech, jde to nejlépe

Na závěr je dobré připomenout ještě poslední možnost, jak získat dotace. O jakou možnost se jedná? Je spojena s tím, že když máte kamarády na těch správných pozicích, není problém získat dotace doslova na cokoliv. I na podvodné firmy. Že je to tak, to dokládá celá řada dotačních kauz a dotačních podvodů nejenom z poslední doby, ale i z dob mnohem starších. Tím už chceme lehce naznačit, že se sice jedná o možnost, jak se dostat ke státním, ale i evropským penězům. Nejde ale rozhodně o možnost, která by byla legální. Může následovat celkem tvrdý trest.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 200 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *