Definice faktury aneb co by také měla obsahovat

Definice faktury není ve své podstatě vlastně nic složitého. Naopak, je poměrně jednoduchá. Jedná se o úřední dokument, neboli účet za provedenou práci nebo prodané zboží.

Specifikace faktury konkrétněji

Faktura (z latinského facere – dělat, udělat) je účetním i daňovým dokladem a dokumentem, který odesílá prodejce zákazníkovi a žádá ho o uhrazení zboží nebo poskytnutí služby, které si koupil od prodávajícího. Faktura dále tak také slouží pro kontrolu inventur.

V historii byla vždy faktura v tištěné podobě a tedy papírovým dokumentem, který byl zaslán tomu, kdo kupoval. Ale v dnešní době, v době digitalizace se velmi rozšířila například faktura online – která uživatelům šetří peníze, čas a mnohdy i nervy.

Kdo smí vystavit fakturu?

Možná vás to překvapí, ale fakturu může vystavit i ten, kdo nemá živnostenský list a pouze si přivydělává. Důležité pouze je, aby druhá strana chápala, za co je faktura a kolik chce prodávající zaplatit.  Navíc pokud půjde o příležitostný příjem, nepodléhá dani ani dalším odvodům

Co by na faktuře nemělo chybět?

Faktura poskytuje přehled o poskytnutých službách nebo přehledu zboží:

• Slovo „faktura“

• Speciální a jedinečné číslo faktury

• Peněžní částku nebo informaci o ceně

• Okamžik vyhotovení účetního dokladu

• Datum splatnosti

• Označení účastníků (jméno a příjmení, respektive název firmy, adresu nebo sídlo firmy,      

   IČ odběratele i dodavatele.

Pokud jste plátci DPH tak nesmí chybět:

• Daňové identifikační číslo dodavatele, pokud je i odběratel plátcem dph, tak i                         

   odběratele

• Základ daně

• Sazbu daně

• Výši daně

 

A co razítko a podpis?

U vydaných faktur podpisové náležitosti žádný zákon nestanovuje. Fakturu tedy můžete vystavit bez razítka a podpisu.

Problém může pouze nastat u faktur přijatých, které potřebujete zařadit do účetnictví. Ty by měly být podepsané při převzetí, dle zákona o účetnictví, který stanovuje jako povinnost provést podpisový záznam odpovědnou osobou.

Co se týče razítka,  samo o sobě právní význam nemá a právní předpisy jeho přítomnost na fakturách nevyžadují vůbec.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *