Česká obchodní inspekce si posvítila na spotřebitelské úvěry

Porušení zákonných povinností v 80 % případů a pokuty za téměř 3 miliony korun, taková je celková bilance kontrol spotřebitelských úvěrů provedených v prvním čtvrtletí roku 2014.

Contents

Postavení spotřebitele v oblasti spotřebitelského úvěru

Spotřebitelem se v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru míní většinou fyzická osoba, která v okamžiku uzavírání nebo plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí finanční služby, nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Jedná se tedy o vztah, který uzavírá fyzická osoba-nepodnikatel, pro svoji osobní potřebu.

Vezme-li si řemeslník automechanik úvěr na vybavení své provozovny, není spotřebitelem, pokud však chce úvěrem financovat přístavbu prvního patra svého rodinného domu, je v tomto případě spotřebitelem.

Postavení spotřebitele je podle zákona hodno zvláštní ochrany. Na rozdíl od jiných vztahů vstupujeme do spotřebitelských vztahů nepoměrně méně často, a proto v těchto případech nelze počítat s možností, že se postupně naučíme, jak se v oblasti finančních produktů vyznat a jak zvolit produkt nejvýhodnější. Zákon proto přisuzuje spotřebiteli slabší postavení, a chrání ho oproti silnějším finančním institucím nebo zprostředkovatelům.

Spotřebitelské úvěry a jejich odhalené nedostatky

Právě z důvodu zajištění potřebné ochrany provedla Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí roku 2014 na 65 kontrol ve všech krajích České republiky s cílem prověřit fungování spotřebitelských úvěrů. Kontrola se zaměřila jak na právnické, tak na fyzické osoby. Nejednalo se pouze o věřitele, ale také o zprostředkovatele a osoby, které poskytovaly služby spojené s činností zprostředkování. Některé z kontrolovaných subjektů byly zařazeny do vzorku na základě podání od samotných spotřebitelů.

Problematika spotřebitelských úvěrů, stejně jako ostatních finančních produktů je velmi složitá a pro běžného spotřebitele je těžké se v nabídce produktů vyznat. Jelikož podpisem smlouvy většinou přijímá závazek na několik let dopředu, je důležité, aby se rozhodoval odpovědně. K tomu je obecně zapotřebí součinnosti dvou faktorů:

  • spotřebitelský úvěr musí být poskytován v souladu se zákonnými podmínkami,
  • spotřebitel se musí v oblasti finančních služeb celoživotně vzdělávat, a zajišťovat si tak dostatečnou finanční gramotnost.

Ani sebelepší zákon neochrání finančně nevzdělaného spotřebitele před legálně uzavřenou nevýhodnou smlouvou. Jaká pochybení v oblasti zákonných podmínek úvěru kontroloři zjistili?

spotřebitelský úvěr jako zajíc v pytli

Nedostatky odhalené při kontrole

Mezi nejčastějšími prohřešky figurovala:

  • porušení povinností v oblasti obsahu reklamy na spotřebitelský úvěr,
  • neúplné informace zprostředkovatelů o tom, pro kolik věřitelů provozují svoji činnost,
  • nedostatky ve smlouvách – smlouvy neobsahovaly to, co podle zákona obsahovat měly, nebo obsahovaly nesprávné informace.

Časté nedostatky byly zaznamenány také v případě neposkytnutí předsmluvní dokumentace nebo například nedostatečného prověření klientovy schopnosti splácet. Došlo také k zakázanému využívání telefonních linek s vyšší než běžnou sazbou, ve 3 případech dokonce dané subjekty neměly příslušné živnostenské oprávnění.

V celých 63 % případů souvisely nedostatky s porušením zákona o spotřebitelském úvěru, na základě těchto zjištění bylo uděleno celkem 40 pokut v celkové výši 2.825.000,– Kč. Ostatní nedostatky se vztahovaly k porušení jiných předpisů, finanční postih byl v těchto případech výrazně nižší.

Na co si dát u spotřebitelského úvěru pozor

Pokud uvažujete o spotřebitelském úvěru, mohou vám výsledky kontrol provedených Českou obchodní inspekcí pomoci hned v několika směrech.

Předně je dobré vědět, s kým jednáte – vždy žádejte doklad o oprávnění poskytovat finanční služby, u zprostředkovatelů se ptejte na to, kolik věřitelů zastupují.

Hlavní zásada v případě spotřebitelského úvěru je stejná jak pro zavedené finanční instituce, tak menší poskytovatele – dožadujte se všeho, na co máte právo, na podpis smlouvy nespěchejte. Porovnejte více nabídek a v klidu si vyberte tu, která je pro vás nejvýhodnější. Vyžadujte předsmluvní dokumentaci, v případě nejasností se obracejte na zprostředkovatele. Dobré je využít nezávislý pohled třetí osoby.

4.5/5 - (2 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *