Aktivum

Veškerý majetek, kam spadají i nehmotné nároky, které se vážou nejenom ke konkrétní osobě, ale mohou se vázat také ve firmě. Roli zde nehraje ani způsob získání, ani to, že může být majetek předmětem financování. Jedná se o vše, od nemovitostí, přes dopravní prostředky, až po zásoby, nebo cenné papíry, či snad i pohledávky a jiné věci. V účetnictví se dále aktiva rozlišují jako ta, která jsou stálá, jako aktiva která jsou oběžná, nebo také aktiva, která lze označit jako ostatní.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *