Sleva na studenta pro začátečníky aneb co je potřeba vědět

Pracující student má nárok na uplatnění daňové slevy na studenta. Sníží si tak daň z příjmu fyzické osoby. Jak se však postupuje v případě uplatnění slevy při práci pouze po část roku? Je možné uplatnit daňovou slevu při práci pro více zaměstnavatelů?

Contents

Sleva na studenta snižuje daň z příjmu

Sleva na studenta je skvělým nástrojem, jak snížit dań z příjmu fyzické osoby. Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění však nemá sleva na studenta vliv. Při výpočtu nových záloh se sleva do povinného pojistného nepromítne. Je dobré mít přehled o tom, co vše vám sleva umožní.

Co byste měli vědět:

  • Kolik je sleva na dani pro studenta
  • Kdo a kdy může slevu na studenta uplatnit
  • Sleva na studenta a práce (DPP a DPČ)
  • V jakém momentě se uplatňuje nulová daň
  • Sleva na dani v případě ukončení studia
  • Jak se uplatňuje sleva na dani pro studenta pracujícího pouze část roku
  • V jakém případě máte nárok na vrácení daně

Kolik je roční sleva na dani pro studenta

Každý student do 26 let má nárok na daňovou úlevu na studenta v celkové částce 4020 Kč za jeden kalendářní rok. Nárok na slevu se vztahuje i pro studenty, kteří podnikají. Společně se základní slevou poplatníka, činí roční sleva studentů 28 860 Kč (24 840 Kč + 4020 Kč). Pro měsíční čistou mzdu je daňová sleva na studenta 335 Kč. Pokud chcete uplatnit slevu na dani pro studenta je potřeba doručit mzdové účetní potvrzení o studiu. Poslední možný termín kdy je možné uplatnit slevu na studenta je v měsíci, kdy dosáhne student věku 26 let.

Uplatnění slevy v praxi: Student vysoké školy Marek je podnikatel. Jeho hrubý zisk (příjem a výdaj) činí za poslední rok 234 400 Kč. Daň z příjmu fyzických osob činí pro marka 35 160 Kč (hrubý zisk x 15 %). Uplatní-li slevu na poplatníka a slevu na studenta je celková částka daně z příjmu fyzických osob za celý rok 2017 ve výši 6 300 Kč. Pokud by Marek nebyl student zaplatil by na daních 10 320 Kč, tedy o 4020 korun více.

Není příjem, není sleva na dani

Pro nepracující studenty není sleva možná. Sleva snižuje vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. Studenti, kteří jsou zaměstnaní mají nárok na slevu na studenta, pokud podepíší u zaměstnavatele prohlášení k dani. V takovém případě se neplatí daň z příjmu při výšce hrubé mzdy do 11 940 Kč. Daň z příjmu je vypočtena ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda navýšena o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.

Uplatnění slevy v praxi: Student Marek měl za poslední měsíc hrubou měsíční mzdu ve výši 11 940 Kč. Superhrubá mzda činí při výpočtu 11 940 Kč x 1,34 při zaokrouhlení na sta nahoru 16 000 Kč. Daň z příjmu činí 2 400 Kč ( 16 000 x 15 %). Uplatněním slevy na poplatníka a slevy na studenta bude pro Marka činit daň z příjmu fyzických osob 0 Kč.

Nárok na slevu máte i při práci na dohodu

Nárok na slevu na studenta máte i v případě, kdy jste zaměstnaní na dohodu o provedení práce. Studenti mají běžné brigádu během letních měsíců u několika zaměstnavatelů. V takovém případě je však možné podepsat prohlášení k dani za dané období pouze u jednoho zaměstnavatele. Při práci pro více zaměstnavatelů na dohodu o provedení práce je možné prohlášení k dani a uplatnění slevy jen u jednoho zaměstnavatele. Při práci pro dva a více zaměstnavatelů během roku postupně je možné podepsat prohlášení k dani u všech subjektů, ale pro každý jiný měsíc daného roku.

Není možné uplatnit bonus

Uplatněním slevy na studenta není možné nárokovat daňový bonus. Sleva na studenta snižuje daň z příjmu, stejně tak základní sleva na poplatníka maximálně do nuly. Vymáhat daňový bonus není možné.

Nárok na slevu máte i po část roku

Studentem můžete být i po část roku. V takovém případě můžete také uplatnit slevu na studenta. A to i přesto, že jste byli studenti pouze v určitém období v roce a pracovní smlouvu uzavřete až po ukončení studia. V takovém případě vám náleží poměrná sleva na studenta za první měsíce roku 2016.

Uplatnění slevy v praxi: Marek odmaturoval v květnu 2017. Do práce nastoupil 1.srpna 2017. Během června a července Marek neměl žádný příjem. Při výpočtu čisté měsíční mzdy není možné uplatnit za srpen a následující měsíce v roce slevu na studenta, jelikož Marek není studentem. V ročním zúčtování však může Marek uplatnit kromě základní slevy na poplatníka také slevu na studenta za měsíce leden až červenec (335 x 7 měsíců). V případě nástupu do práce až 1. září by Markovi náležela sleva na studenta i za měsíc srpen. Platí však, že během posledních prázdnin by neměla být vykonávána výdělečná činnost, která ukládá účast na nemocenském pojištění.

Sleva na studenta může být uplatněna v plném rozsahu i při práci po část roku

Studenti často pracují pouze po určité období, ale jsou studenty po celý rok. Výpočet čisté mzdy je vždy ponížen o měsíční slevu na studenta ve výši 335 Kč. Pokud jste však studenti po celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání můžete uplatnit slevu na studenta v plném rozsahu.

Nárok na daňový přeplatek

Jestliže je během roku zaplacena nějaká částka na dani z příjmu fyzických osob a za celý rok není v plném rozsahu uplatněna základní sleva na poplatníka a sleva na studenta, poté vznikne při ročním zúčtování nebo při podání daňového přiznání nárok na daňový přeplatek. Splní-li se zákonem dané podmínky provádí roční zúčtování daně za zaměstnance zaměstnavatel. Studenti vyplňující daňové přiznání samostatně a vykonávají po část roku závislou činnosti, si musí od zaměstnavatelů vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *